BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"realizacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "realizacja" po polsku

realizacja

Internet · Production · TV
rzeczownik
 1. production ****
  • produkcja, realizacja (filmu, programu telewizyjnego) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Production of the film cost seven million dollars. (Realizacja filmu kosztowała siedem milionów dolarów.)
   They need money for the production of a new TV programme. (Potrzebują pieniędzy na produkcję nowego programu telewizyjnego.)
 2. processing **
  • realizacja (procesu) [UNCOUNTABLE]
   The processing of your motion will take two days. (Realizacja twojego wniosku zajmie dwa dni.)
 3. accomplishment **
 4. achievement ***
  • osiągnięcie (jakiegoś celu), zdobycie (sławy), realizacja (planu) [UNCOUNTABLE]
   The achievement of fame does not bring happiness. (Zdobycie sławy nie przynosi szczęścia.)
   She thought her parents would be proud of her achievements. (Ona myślała, że jej rodzice będą dumni z jej osiągnięć.)
 5. execution **
 6. realization * , realisation British English
  • wykonanie (planu), realizacja (zamierzeń) formal [UNCOUNTABLE]
   Our plan is slowly approaching realization. (Nasz plan powoli zbliża się ku realizacji.)
 7. fruition
 8. encashment

Powiązane zwroty — "realizacja"

przymiotnik
realny = real +8 znaczeń
realistyczny = realistic +5 znaczeń
czasownik
realizować = pursue +6 znaczeń
rzeczownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo