"przesadzony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przesadzony" po polsku

przesadzony

przymiotnik
 1. steep **
  • przesadzony, nieprawdopodobny  BrE potocznie
   Nobody will believe your steep story. (Nikt nie uwierzy w twoją przesadzoną historię.)
   What a steep coincidence! (Co za nieprawdopodobny zbieg okoliczności!)
 2. bloated
  • przesadzony, zawyżony (np. oszacowanie, szacunek)
 3. over-the-top , over the top , OTT (skrót)
 4. overdone
 5. overegged
 6. overbroad
czasownik
 1. exaggerate *
 2. move somebody around , move somebody about
  • przesadzać (np. uczniów) [przechodni]
   Their teacher is constantly moving them around - they are very boisterous. (Ich nauczyciel ciągle ich przesadza - są bardzo niesforni.)
 3. overreact
 4. replant
 5. repot
 6. reseat
 7. over-egg
 8. overspeak
 9. lay it on with a trowel
 10. come the acid
phrasal verb
 1. hoke up
czasownik
 1. transplant , **
  • przesadzić (np. kwiat, drzewo)
   I transplanted the orchid to a bigger pot. (Przesadziłem orchideę do większej doniczki.)
 2. overdo
 3. overemphasize , overemphasise BrE
 4. overstress
 5. overplant
idiom
 1. cross the line , step over the line
 2. pile it on , pile on the drama
 1. go over the top

"przesadzony" — Słownik kolokacji angielskich

over the top kolokacja
 1. over przyimek + top rzeczownik = skrajny, przesadzony, naciągany, wyolbrzymiony
  Zwykła kolokacja

  What I don't want to see is him go over the top.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo