PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"podlegać pod" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podlegać pod" po polsku

"podlegać pod" — Słownik kolokacji angielskich

fall under kolokacja
  1. fall czasownik + under przyimek = podlegać pod, obejmować (np. kategorię)
    Bardzo silna kolokacja

    This thing is going to fall away from under you pretty quickly.

    Podobne kolokacje: