"być skatalogowanym pod" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być skatalogowanym pod" po polsku — Słownik angielsko-polski

być skatalogowanym pod

czasownik
  1. be under *** , be filed under , be listed under  
    Nationwide, 70 percent of all cases are filed under Chapter 7. (Na skalę krajową, 70 procent przypadków jest skatalogowane pod Rozdziałem 7.)
    Mary's address and telephone number were listed under the D's. (Adres oraz numer telefonu Mary były skatalogowane pod literą D.)