"come under" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come under" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"come under" — Słownik kolokacji angielskich

come under kolokacja
  1. come czasownik + under przyimek = podlegać
    Bardzo silna kolokacja

    The women came under fire from many in the media.

    Podobne kolokacje: