"pod osłoną" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pod osłoną" po polsku

"pod osłoną" — Słownik kolokacji angielskich

under cover kolokacja
 1. under przyimek + cover rzeczownik = pod osłoną
  Bardzo silna kolokacja

  But quickly, while she was still under cover of the night.

  Podobne kolokacje:
in the shelter kolokacja
Popularniejsza odmiana: in shelters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pod osłoną
 1. in przyimek + shelter rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Everyone in the shelter with him was dead, and had been for a long time.

  Podobne kolokacje: