"operate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

operate czasownik

operate + rzeczownik
Kolokacji: 124
operate facilities • operate vehicles • operate offices • operate buses • operate trains • operate aircraft • operate flights • ...
czasownik + operate
Kolokacji: 26
continue operating • begin operating • start operating • continue to operate • designed to operate • allow to operate • ...
operate + przyimek
Kolokacji: 52
operate on • operate under • operated by • operate until • operate within • operate without • operated since • operate throughout • ...
operate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 136
operate independently • continuously operate • operate primarily • manually operated • operate mainly • jointly operated • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.