"operate flights" — Słownik kolokacji angielskich

operate flights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posługuj się lotami
  1. operate czasownik + flight rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It had been operating 24 flights a day to and from six cities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo