ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"operate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

operate czasownik

operate + rzeczownik
Kolokacji: 124
operate facilities • operate vehicles • operate offices • operate buses • operate trains • operate aircraft • operate flights • ...
czasownik + operate
Kolokacji: 26
continue operating • begin operating • start operating • continue to operate • designed to operate • allow to operate • ...
operate + przyimek
Kolokacji: 52
operate on • operate under • operated by • operate until • operate within • operate without • operated since • operate throughout • ...
operate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 136
operate independently • continuously operate • operate primarily • manually operated • operate mainly • jointly operated • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
4. operate mainly = obsługuj głównie operate mainly
6. jointly operated = wspólnie obsługiwać jointly operated
17. once operate = kiedyś obsługuj once operate
18. operate well = obsługuj dobrze operate well
20. operate directly = obsługuj bezpośrednio operate directly
23. operate safely = obsługuj bezpiecznie operate safely
25. operate freely = obsługuj swobodnie operate freely
26. operate solely = obsługuj wyłącznie operate solely
27. operate largely = obsługuj w dużej mierze operate largely
28. later operate = później obsługuj later operate
31. operate daily = obsługuj codziennie operate daily
36. operate differently = obsługuj inaczej operate differently
39. operate smoothly = obsługuj płynnie operate smoothly
40. operate worldwide = obsługuj na całym świecie operate worldwide
41. operate alone = obsługuj w pojedynkę operate alone
42. operate openly = obsługuj otwarcie operate openly
43. operate autonomously = obsługuj autonomicznie operate autonomously
45. forward operate = do przodu obsługiwać forward operate
46. operate legally = obsługuj legalnie operate legally

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.