Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zaczynać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaczynać się" po polsku

zaczynać się

czasownik
 1. start *****
  • startować, rozpoczynać się, zaczynać się [przechodni/nieprzechodni]
   The festival starts in May. (Festiwal rozpoczyna się w maju.)
   What time does the match start? (O której godzinie rozpoczyna się mecz?)
   The performance starts in the evening. (Występ rozpoczyna się wieczorem.)
   The movie starts in ten minutes. (Film zaczyna się za dziesięć minut.)
   przeciwieństwo: end
 2. begin *****
  • zaczynać się, rozpoczynać się [nieprzechodni]
   What time does the meeting begin? (O której godzinie zaczyna się spotkanie?)
   We began working on the project two months ago. (Zaczęliśmy pracować nad projektem dwa miesiące temu.)
   How did your career begin? (Jak zaczęła się twoja kariera?)
   link synonim: start
 3. originate *
 4. dawn **
  • zaczynać się, rozpoczynać się, nastać (np. nowa era) termin literacki [nieprzechodni]
   A new era has just dawned. You'll see what happens. (Nowa era właśnie nastała. Zobaczysz, co się stanie.)
   A new chapter has dawned and I can't wait for the future. (Rozpoczął się nowy rozdział i nie mogę doczekać się przyszłości.)
phrasal verb
 1. come on *** , także: c'mon potocznie
  • zaczynać się (np. program telewizyjny) język mówiony
   How I Met Your Mother came on and I stopped working. (Zaczęło się Jak Poznałem Waszą Matkę i przestałem pracować.)
   My favourite song came on and I started dancing. (Zaczęła się moja ulubiona piosenka i zacząłem tańczyć.)
czasownik
 1. begin *****
  • zaczynać (robić coś) [przechodni/nieprzechodni]
   You can begin to eat. (Możesz zacząć jeść.)
   He always begins his day with a cup of coffee. (On zawsze zaczyna dzień filiżanką kawy.)
   He fell down and began to cry. (Przewrócił się i zaczął płakać.)
   Can we begin? (Możemy zacząć?)
   link synonim: start
  • zapoczątkowywać, zaczynać, rozpoczynać [przechodni]
   She began a feminist movement. (Ona zapoczątkowała ruch feministyczny.)
   They began their tradition in 1920. (Oni rozpoczęli swoją tradycję w 1920.)
  • zaczynać, rozpoczynać (przemówienie, prezentację) [przechodni/nieprzechodni]
   I need silence to begin my presentation. (Potrzebuję ciszy, żeby rozpocząć prezentację.)
   Can I begin my speech? (Czy mogę zacząć moje przemówienie?)
   link synonim: start
 2. grow , *****
 3. set *****
 4. get started  
  to start, to begin
  Let's get started. (Zaczynajmy.)
 5. lead-off , także: leadoff
phrasal verb
 1. strike up
 2. touch off
 3. tee off
phrasal verb
 1. start up *
 2. set about
czasownik
 1. go , *****
 2. go into action
 1. get going
 2. set on foot
phrasal verb
 1. kick off something potocznie *
idiom
 1. get rolling
  • rozkręcić się, zacząć coś
   Let's get this party rolling. (Rozkręćmy tę imprezę!)
   We've got the process of cooking rolling. (Zaczęliśmy proces gotowania.)
 2. get the ball rolling , start the ball rolling , set the ball rolling
  • rozpoczynać coś, zacząć coś
   Who'd like to get the ball rolling? (Kto chciałby zacząć?)
   Let's start the ball rolling with the summary of the last week. (Zacznijmy od podsumowania zeszłego tygodnia.)
 3. get the show on the road
phrasal verb
 1. start off *  
  The movie just started off. (Film właśnie się zaczął.)
  I can't wait for Christmas to start off. (Nie mogę się doczekać, aż zaczną się święta Bożego Narodzenia.)

powered by  eTutor logo