Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"born" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "born" po angielsku

born , **** , b. (skrót) ***

obrazek do "born" po polsku
czasownik
 1. urodzić się (zostać urodzonym przez matkę) [przechodni]
  I was born in 1980. (Urodziłem się w roku 1980.)
  I wish I had been born fourty years earlier. (Żałuję, że nie urodziłem się czterdzieści lat wcześniej.)
  I was born in Poland. (Urodziłem się w Polsce.)
 2. zacząć egzystować, zacząć istnieć [nieprzechodni]
  Our company was born in the 20s. (Nasz firma zaczęła istnieć w latach 20.)
  This brand wasn't born before 1937. (Ta marka nie istniała do roku 1937.)
przymiotnik
 1. urodzony do robienia czegoś, stworzony do robienia czegoś (mający naturalne zdolności)
  I was born to love you, darling! (Urodziłam się po to by cię kochać, skarbie!)
  I was born to play the guitar! (Jestem stworzony do grania na gitarze!)
 2. przeznaczony do czegoś (przeznaczony przez los)
  He was born to be a knight. (On był przeznaczony do bycia rycerzem.)
  You were born to be a nurse. (Jesteś przeznaczona do bycia pielęgniarką.)
 3. narodzony
  James Smith, born in London, committed suicide. (James Smith, narodzony w Londynie, popełnił samobójstwo.)
  He was born in Bethlehem. (On narodził się w Betlejem.)
obrazek do "bear" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: bore past tense, , borne past participle, , born past participle,
 1. ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś) [przechodni]
  I can't bear this headache. (Nie mogę znieść tego bólu głowy.)
  I can't bear her annoying behaviour. (Nie mogę znieść jej irytującego zachowania.)
  link synonim: stand
  zobacz także: can't bear something, endure
 2. ponieść, ponosić (np. koszty, odpowiedzialność) [przechodni]
  My phone is no longer under warranty. I have to bear the costs of the repair myself. (Mój telefon nie jest już na gwarancji. Sam muszę ponieść koszty naprawy.)
  I moved out of my parents and now I have to bear the cost of living. (Wyprowadziłem się od rodziców i teraz muszę ponosić koszty utrzymania.)
 3. podtrzymywać (coś), wytrzymać ciężar (czegoś) [przechodni]
  He bore the wardrobe for five minutes! (On podtrzymywał szafę przez pięć minut!)
  I can't bear this box, help me. (Nie wytrzymam ciężaru tego pudełka, pomóż mi.)
 4. nosić (np. znamię, imię, tytuł) [przechodni]
  He bears the royal title with pride. (On nosi królewski tytuł z dumą.)
  My daughter bears my grandmother's name. (Moja córka nosi imię mojej babci.)
 5. dźwigać, nieść, udźwignąć [przechodni]
  He bore my bags. (On dźwigał moje torby.)
  Can you bear this table? It's too heavy for me. (Czy możesz udźwignąć ten stół? Dla mnie jest za ciężki.)
 6. urodzić, rodzić, powić (dziecko) oficjalnie [przechodni]
  She bore two healthy babies. (Ona urodziła dwoje zdrowych dzieci.)
  My biggest dream is to bear twins. (Moim największym marzeniem jest urodzić bliźnięta.)
  Czasownik "bear" w znaczeniu "rodzić", w III formie zamienia się w "born", nie "borne" np. "She was born in 1992".
 7. kierować się [nieprzechodni]
  Bear left on the next junction. (Skieruj się w lewo na następnym skrzyżowaniu.)
 8. nosić (np. podpis, znamiona, podobieństwo) [przechodni]
  The letter bore the signature of Mr Putin. (List nosił podpis Pana Putina.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. niedźwiedź, niedźwiedzica [policzalny]
  If you see a bear, run. (Jeśli zobaczysz niedźwiedzia, uciekaj.)
  Polar bears live in the Arctic. (Niedźwiedzie polarne zamieszkują Arktykę.)
  zobacz także: polar bear, grizzly bear
 2. miś (np. pluszowy) [policzalny]
  I bought a teddy bear for my daughter. (Kupiłem pluszowego misia dla mojej córki.)
  The child is playing with a teddy bear. (Dziecko bawi się pluszowym misiem.)
  zobacz także: teddy bear
 3. gbur, mruk, ponurak potocznie [policzalny]
  He is such a bear, I don't like him. (On jest takim gburem, nie lubię go.)
  He's a bear, you won't cheer him up. (To ponurak, nie rozweselisz go.)
 4. glina, policjant slang [policzalny]
  That bear gave me a speeding ticket. (Tamten glina dał mi mandat za przekroczenie prędkości.)
  He's a bear, he'll search you! (On jest gliną, przeszuka cię!)
 5. duży, owłosiony i umięśniony homoseksualista slang [policzalny]
  I saw Tom kiss a bear. (Widziałam, jak Tom całował się z dużym, owłosionym i umięśnionym homoseksualistą.)
  The club was filled with bears. (Klub był wypełniony dużymi, owłosionymi i umięśnionymi homoseksualistami.)
 6. spekulant grający na zniżkę termin techniczny [policzalny]
  Stock market is full of bears. (Giełda papierów wartościowych jest pełna spekulantów grających na zniżkę.)
 7. duży problem potocznie [policzalny]
  Our new foreign policy is a bear. (Nasza polityka zagraniczna to duży problem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. niedźwiedzi
  I have a bear rug in my house. (Mam niedźwiedzi dywan w domu.)
obrazek do "be born" po polsku
czasownik
 1. urodzić się, być urodzonym
  I was born in 1985. (Urodziłem się w 1985 roku.)
  Where were you born? (Gdzie się urodziłeś?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "born"

przymiotnik
rzeczownik
idiom
kolokacje