urodzić się (zostać urodzonym przez matkę)

born, b.

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

born , b. (skrót) = urodzić się (zostać urodzonym przez matkę)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I was born in 1980. = Urodziłem się w roku 1980.