"być urodzonym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być urodzonym" po polsku

być urodzonym, urodzić się

obrazek do "be born" po polsku
czasownik
 1. be born ***
  • urodzić się, być urodzonym
   I was born in 1985. (Urodziłem się w 1985 roku.)
   Where were you born? (Gdzie się urodziłeś?)

być urodzonym

idiom
 1. be cut out for something , be cut out to be something
  • być stworzonym do czegoś (np. do jakiejś pracy), nadawać się do czegoś, być urodzonym (np.artystą)
   He's cut out for this job. (On nadaje się do tej pracy.)
   I'm not cut out for a lawyer. I want to be an artist. (Nie jestem stworzony do bycia prawnikiem. Chcę być artystą.)
czasownik
 1. yield ***
  • dawać, rodzić, dostarczać (np. plony, profity) [przechodni]
   My fields yielded high this year. (Moje pola dały wysokie plony w tym roku.)
   My company yields a lot of profit. (Moja firma daje dużo zysku.)
 2. generate ***
  • wywoływać, rodzić (np. emocje) [przechodni]
   Last attack generated the concern of city residents. (Ostatni atak wywołał niepokój mieszkańców miasta.)
   It's normal that public speaking may generate anxiety. (To normalne, że wystąpienia publiczne mogą wywoływać lęk.)
 3. produce *****
  • płodzić, rodzić [przechodni]
   Our lands produced a lot of crops this year. (Nasze ziemie spłodziły wiele plonów tego roku.)
   The crew has produced a lot of catchy slogans. (Ta ekipa spłodziła wiele chwytliwych haseł.)
 4. birth ***
  • rodzić (południowe Stany Zjednoczone) dialekt
   She birthed her son last month. (Ona urodziła swojego syna w zeszłym miesiącu.)
   I'm going to birth twins. (Urodzę bliźnięta.)
 5. breed **
 6. be in labour British English , be in labor American English
  • rodzić (dziecko)
   I was in labour for ten hours with my twins. (Moje bliźniaki rodziłam dziesięć godzin.)
 7. procreate
 8. have *****
  • rodzić (dziecko) [przechodni]
   The thought of having a baby was scary, but a little exciting too. (Myśl o urodzeniu dziecka była straszna, ale też nieco ekscytująca.)
 9. teem
czasownik
 1. deliver , ***
  • urodzić, wydać na świat (np. dziecko) [przechodni/nieprzechodni]
   She delivered twins last night. (Zeszłej nocy ona urodziła bliźnięta.)
   Luckily, she delivered a healthy child. (Na szczęście, ona urodziła zdrowe dziecko.)
   My mom delivered me on a cold winter night. (Moja mama wydała mnie na świat pewnej chłodnej zimowej nocy.)
 2. bear , ****
  • urodzić, rodzić, powić (dziecko) oficjalnie [przechodni]
   She bore two healthy babies. (Ona urodziła dwoje zdrowych dzieci.)
   My biggest dream is to bear twins. (Moim największym marzeniem jest urodzić bliźnięta.)
   Czasownik "bear" w znaczeniu "rodzić", w III formie zamienia się w "born", nie "borne" np. "She was born in 1992".
 3. yean
 1. give birth * , give birth to somebody
  • rodzić, urodzić (np. dziecko)
   The doctor says she will give birth to a child next month. (Doktor mówi, że ona urodzi w przyszłym miesiącu.)
idiom
 1. bring into the world
przymiotnik
 1. natural ****
  • naturalny, urodzony (np. artysta, wyczucie elegancji)
   She is a natural violinist. (Ona jest urodzoną skrzypaczką.)
   He has a natural sense of style. (On ma naturalne poczucie stylu.)
 2. thoroughbred
 3. natural-born
  • urodzony (gdy ktoś ma wrodzone zdolności do czegoś)
   He's a natural-born actor. (On jest urodzonym aktorem.)
obrazek do "born" po polsku
czasownik
 1. born , **** , b. (skrót) ***
  • urodzić się (zostać urodzonym przez matkę) [przechodni]
   I was born in 1980. (Urodziłem się w roku 1980.)
   I wish I had been born fourty years earlier. (Żałuję, że nie urodziłem się czterdzieści lat wcześniej.)
   I was born in Poland. (Urodziłem się w Polsce.)
czasownik
 1. originate *

powered by  eTutor logo