"get to thinking something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get to thinking something" po angielsku

get to thinking something
get to wondering something

czasownik
 1. zacząć coś myśleć potocznie
obrazek do "think" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense  thought, , past participle  thought,
 1. myśleć, sądzić, uważać [przechodni]
  What do you think about it? (Co o tym sądzisz?)
  I think it's very helpful. (Uważam, że to jest bardzo pomocne.)
  I think we should wait some more. (Uważam, że powinniśmy jeszcze trochę poczekać.)
  I think they won't come. (Myślę, że oni nie przyjdą.)
  link synonimy: believe, reckon
 2. myśleć, zastanawiać się [przechodni/nieprzechodni]
  I need a moment to think. (Potrzebuję chwili żeby pomyśleć.)
  I was thinking about my future the other day. (Któregoś dnia myślałem o mojej przyszłości.)
  What do you think when you hear this song? (O czym myślisz, kiedy słyszysz tę piosenkę?)
 3. myśleć, przypuszczać, wyobrażać sobie (jakąś sytuację) [nieprzechodni]
  I never thought I'd be in this situation. (Nigdy nie przypuszczałem, że będę w tej sytuacji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "thinking" po polsku
rzeczownik
 1. opinia [niepoliczalny]
  What's her thinking of this situation? (Jaka jest jej opinia na temat tej sytuacji?)
  The party's thinking hasn't been revealed yet. (Opinia partii nie została jeszcze ujawniona.)
 2. myślenie [niepoliczalny]
  I don't follow your way of thinking. (Nie podążam za twoim tokiem myślenia.)
  Such thinking is insane! (Takie myślenie jest szalone!)
  Her thinking is similar to mine. (Jej myślenie jest podobne do mojego.)
przymiotnik
 1. rozumny, myślący
  Every thinking citizen should be against the new immigration law. (Każdy myślący obywatel powinien być przeciwko nowej ustawie imigracyjnej.)
  You are a thinking being, use your brain! (Jesteś istotą myślącą, użyj swojego mózgu!)
 2. myślowy
  Thinking processes are very complex. (Procesy myślowe są bardzo złożone.)
  Let me walk you through my thinking process. (Pozwól, że przeprowadzę cię przez mój proces myślowy.)

powered by  eTutor logo