BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"otworzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otworzyć" po polsku

otworzyć

czasownik
 1. unlock *
  • otworzyć (kluczem)
   She got up and unlocked the door. (Ona wstała i otworzyła drzwi.)
   They left their car unlocked. (Oni zostawili otwarty samochód.)
   He unlocked it and pulled it open. (Otworzył to kluczem i pociągnął.)
 2. unlatch
  • otworzyć (drzwi z zatrzasku)
 3. christen
 4. throw something open
 5. unclose  
phrasal verb
 1. start up *
 2. crack open , open a crack
phrasal verb
 1. open something up
  • otworzyć coś, otwierać coś
   Don't open my mail up. (Nie otwieraj mojej poczty.)
   She opened the door up. (Ona otworzyła drzwi.)
   He opened his suitcase up and put his phone inside it. (Otworzył walizkę i włożył do niej telefon.)
   When she opened her bag up I saw that she had a new wallet. (Kiedy otworzyła swoją torebkę zobaczyłem, że miała nowy portfel.)
czasownik
 1. throw something open
czasownik
 1. open , *****
  • otwierać (np. okno, drzwi) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She opened the door. (Ona otworzyła drzwi.)
   What time do you open tomorrow? (O której godzinie otwieracie jutro?)
   Could you open the window? It is so stuffy in here. (Czy mógłbyś otworzyć okno? Tak tu duszno.)
 2. open , ***** , open up **
  • otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Right after Mary's graduation she opened up a small boutique. (Od razu po ukończeniu studiów, Mary otworzyła mały butik.)
   I want to open a Chinese restaurant. (Chcę otworzyć chińską restaurację.)
 3. inaugurate
 4. dup   old use
 5. ope , dialect   old use [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
phrasal verb
 1. lead off
phrasal verb
 1. open up **
 2. fall open , come open  
 3. bring somebody out of oneself
idiom
 1. put oneself out there
 1. open something for business
  • otworzyć się (o biznesie)
   It officially opened its door for business in May 1910. (Oficjalnie otworzył się w maju 1910 roku.)

Powiązane zwroty — "otworzyć"

czasownik
przymiotnik
otwarty = open +12 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
otwarcie = opening +2 znaczenia
otwór = mouth +4 znaczenia
otwartość = openness +1 znaczenie
podważenie (aby otworzyć, np. drzwi) = prying
lufcik (niewielka szyba w oknie, którą można otworzyć) = window vent
przysłówek
idiom
inne

"otworzyć" — Słownik kolokacji angielskich

open a crack kolokacja
 1. open czasownik + crack rzeczownik = otworzyć, uchylić (np. drzwi)
  Zwykła kolokacja

  The door opened a crack, but he couldn't see the face of the man, the light being behind him.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo