BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"otworzyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otworzyć się" po polsku

otworzyć się

phrasal verb
 1. open up **
  • otworzyć się, otwierać się (np. możliwości)
   I think a whole new world's about to open up for you. (Myślę, że otwiera się przed tobą zupełnie nowy świat.)
   Don't be so shy and open up to new possibilities. (Nie bądź nieśmiała i otwórz się na nowe możliwości.)
 2. fall open , come open  
 3. bring somebody out of oneself
idiom
 1. put oneself out there
 1. open something for business
  • otworzyć się (o biznesie)
   It officially opened its door for business in May 1910. (Oficjalnie otworzył się w maju 1910 roku.)
czasownik
 1. open , *****
  • otwierać (np. okno, drzwi) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She opened the door. (Ona otworzyła drzwi.)
   What time do you open tomorrow? (O której godzinie otwieracie jutro?)
   Could you open the window? It is so stuffy in here. (Czy mógłbyś otworzyć okno? Tak tu duszno.)
 2. open , ***** , open up **
  • otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Right after Mary's graduation she opened up a small boutique. (Od razu po ukończeniu studiów, Mary otworzyła mały butik.)
   I want to open a Chinese restaurant. (Chcę otworzyć chińską restaurację.)
 3. inaugurate
 4. dup   old use
 5. ope , dialect   old use [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
phrasal verb
 1. lead off
czasownik
 1. unlock *
  • otworzyć (kluczem)
   She got up and unlocked the door. (Ona wstała i otworzyła drzwi.)
   They left their car unlocked. (Oni zostawili otwarty samochód.)
   He unlocked it and pulled it open. (Otworzył to kluczem i pociągnął.)
 2. unlatch
 3. christen
 4. throw something open
 5. unclose  
phrasal verb
 1. start up *
 2. crack open , open a crack
phrasal verb
 1. open something up
  • otworzyć coś, otwierać coś
   Don't open my mail up. (Nie otwieraj mojej poczty.)
   She opened the door up. (Ona otworzyła drzwi.)
   He opened his suitcase up and put his phone inside it. (Otworzył walizkę i włożył do niej telefon.)
   When she opened her bag up I saw that she had a new wallet. (Kiedy otworzyła swoją torebkę zobaczyłem, że miała nowy portfel.)
czasownik
 1. throw something open

Powiązane zwroty — "otworzyć się"

czasownik
przymiotnik
otwarty = open +12 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
otwarcie = opening +2 znaczenia
otwór = mouth +4 znaczenia
otwartość = openness +1 znaczenie
przysłówek

"otworzyć się" — Słownik kolokacji angielskich

fall open kolokacja
 1. fall czasownik + open przymiotnik = otworzyć się
  Bardzo silna kolokacja

  My mother's mouth fell open and she held out her hands.

  Podobne kolokacje:
come open kolokacja
 1. come czasownik + open przymiotnik = otworzyć się
  Bardzo silna kolokacja

  When they came open, it seemed to take him a moment to focus them.

  Podobne kolokacje:
opened up to kolokacja
Popularniejsza odmiana: open up to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otworzyć się
 1. open czasownik + to przyimek
  Zwykła kolokacja

  When we talk about issues and really open up to each other, things are great between us.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo