KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"odtworzyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odtworzyć coś" po polsku

czasownik
 1. play *****

odtworzyć coś

czasownik
 1. recreate something
  • odtworzyć coś (na podstawie zachowanych informacji)
   They are recreating scenes from an old movie. (Oni odtwarzają sceny ze starego filmu.)
czasownik
 1. repeat ***
 2. reconstruct *
 3. restore **
  • odtwarzać, odbudowywać, odnowić [TRANSITIVE]
   This building has been restored after the war. (Ten budynek został odbudowany po wojnie.)
   They want to restore that old castle - it's a great idea. (Oni chcą odbudować ten stary zamek - to świetny pomysł.)
   link synonim: renovate
 4. recapture
  • odtwarzać (nastrój czegoś), przywoływać (uczucia)
   I would like to recapture what we once had. (Chciałabym odtworzyć to, co kiedyś było między nami.)
   You cannot recapture the mood of the last summer. (Nie jesteś w stanie odtworzyć nastroju zeszłego lata.)
 5. duplicate *
 6. reproduce *
 7. retrace
  • prześledzić, odtwarzać (np. trasę)
   It's easy to retrace the product's lifecycle back to the manufacturer. (Łatwo prześledzić cykl życia produktu poczynając od jego producenta.)
 8. regenerate
 9. recreate
 10. re-enact , także: reenact
 11. retread
phrasal verb
 1. act out
phrasal verb
 1. play something back  
  My mom would always play this film back for me. (Mama zawsze odtwarzała mi ten film.)
 1. be on repeat
  • (phrase) odtwarzać się

Powiązane zwroty — "odtworzyć coś"

czasownik
tworzyć = create +14 znaczeń
otworzyć = unlock +4 znaczenia
współtworzyć = coauthor +2 znaczenia
phrasal verb
inne
tworzyć = bring into being +1 znaczenie
rzeczownik
odtworzenie = reconstruction +2 znaczenia
odtwarzanie = reproduction +4 znaczenia
odtwórca = impersonator +1 znaczenie
idiom
przymiotnik

powered by  eTutor logo