ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"współtworzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "współtworzyć" po polsku — Słownik angielsko-polski

współtworzyć

czasownik
 1. coauthor  
 2. cocreate  
 3. comake
czasownik
 1. contribute , ***
  • wnosić (swój wkład do czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The students contributed their own time to the project. (Studenci poświęcili swój własny czas na projekt.)
   He contributed a lot to my life, I'm happy thanks to him. (On wiele wniósł do mojego życia, dzięki niemu jestem szczęśliwy.)
   It will help us to contribute to a common perspective for the future. (To pomoże nam wnieść wkład do wspólnej perspektywy na przyszłość.)
czasownik
 1. collaborate *  
  John and Tom collaborate on their new project. (John i Tom współpracują nad swoim nowym projektem.)
  Would you like to collaborate with us on this concert? (Chciałbyś współpracować z nami nad tym koncertem?)
czasownik
 1. co-author * , także: coauthor  
  I just agreed to co-author it because she asked me to. (Zgodziłem się na bycie współautorem tylko dlatego, że ona mnie o to poprosiła.)

Powiązane zwroty — "współtworzyć"

czasownik
tworzyć = create +13 znaczeń
wychowywać (współtworzyć określony rodzaj, np. osoby) = breed
otworzyć = unlock +4 znaczenia
phrasal verb
inne
tworzyć = bring into being +1 znaczenie
idiom