Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"odtwarzanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odtwarzanie" po polsku

odtwarzanie

rzeczownik
 1. reproduction *
 2. playback
 3. reconstructing
  • odtwarzanie (np. biegu wydarzeń)
 4. reenacting
 5. retracing
 6. repeating  
 7. reproducing
 8. restoring
czasownik
 1. play *****
 2. repeat ***
 3. reconstruct *
 4. restore **
  • odtwarzać, odbudowywać, odnowić [przechodni]
   This building has been restored after the war. (Ten budynek został odbudowany po wojnie.)
   They want to restore that old castle - it's a great idea. (Oni chcą odbudować ten stary zamek - to świetny pomysł.)
   link synonim: renovate
 5. recapture
  • odtwarzać (nastrój czegoś), przywoływać (uczucia)
   I would like to recapture what we once had. (Chciałabym odtworzyć to, co kiedyś było między nami.)
   You cannot recapture the mood of the last summer. (Nie jesteś w stanie odtworzyć nastroju zeszłego lata.)
 6. duplicate *
 7. reproduce *
 8. retrace
  • prześledzić, odtwarzać (np. trasę)
   It's easy to retrace the product's lifecycle back to the manufacturer. (Łatwo prześledzić cykl życia produktu poczynając od jego producenta.)
 9. regenerate
 10. recreate
 11. re-enact , także: reenact
 12. retread
phrasal verb
 1. act out
czasownik
 1. recreate something
  • odtworzyć coś (na podstawie zachowanych informacji)
   They are recreating scenes from an old movie. (Oni odtwarzają sceny ze starego filmu.)
phrasal verb
 1. play something back  
  My mom would always play this film back for me. (Mama zawsze odtwarzała mi ten film.)
 1. be on repeat
  • (phrase) odtwarzać się