Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"otwarty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otwarty" po polsku

otwarty

przymiotnik
 1. open , *****
  • otwarty (nie zamknięty, np. drzwi)
   Leave the door open. (Zostaw drzwi otwarte.)
   It is cold inside the room because the window is open. (Wewnątrz pokoju jest zimno, bo okno jest otwarte.)
   I always leave the door open for my cat. (Zawsze zostawiam drzwi otwarte dla mojego kota.)
  • otwarty (np. oczy, buzia)
   Keep your eyes open, you are driving! (Miej oczy otwarte, prowadzisz!)
   She puts on her mascara with her mouth open. (Ona nakłada tusz do rzęs z otwartymi ustami.)
   I was watching the film with my mouth open. (Oglądałam film z otwartą buzią.)
  • otwarty (nie przykryty, np. dachem)
   This restaurant has an open patio. (Ta restauracja ma nie przykryte dachem patio.)
   I have an open swimming pool in my garden. (W ogrodzie mam otwarty basen.)
  • otwarty (o sklepie)
   "Are you still open?" "Yes, today we stay open until midnight." ("Czy jest jeszcze otwarte?" "Tak, dzisiaj mamy otwarte do północy.")
   Is the cinema open until midnight? (Czy kino jest otwarte do północy?)
   Is the café still open? (Czy kawiarnia jest ciągle otwarta?)
  • otwarty, dostępny (nieograniczony)
   The hotel has an open wi-fi! (Hotel ma nieograniczone wi-fi!)
   The swimming pool is open for the guests only. (Basen jest dostępny tylko dla gości.)
  • otwarty, do zdobycia, do wykorzystania
  • otwarty, nie postanowiony, nie zadecydowany
   The name of our company is still an open question. (Nazwa naszej firmy wciąż jest otwartą kwestią.)
  • otwarty (np. na krytykę, sugestie)
   We are open to any suggestions. (Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.)
   He is always open to new ideas. (On jest zawsze otwarty na nowe pomysły.)
   link synonim: out-front
  • otwarty (nie zablokowany, np. droga, przejazd)
   There's been an accident, but the road is open now. (Zdarzył się wypadek, ale droga jest już otwarta.)
   I hope the passage is open. (Mam nadzieję, że przejazd jest otwarty.)
  • otwarty (rozwinięty, np. płatki kwiatów)
   He handed me a beautiful, open rose. (Podał mi piękną, rozwiniętą różę.)
   I had to take a picture of the beautiful open flowers. (Musiałam zrobić zdjęcie pięknym otwartym kwiatom.)
 2. open-ended
  • otwarty, elastyczny (np. pytanie, dyskusja)
   Was his question open-ended? (Czy jego pytanie było otwarte?)
   This is an open-ended discussion, don't be shy. (To jest elastyczna dyskusja, nie wstydź się.)
  • otwarty, elastyczny, luźny
 3. outgoing
  • otwarty, towarzyski
   Outgoing people make friends easily. (Towarzyscy ludzie łatwo zawierają przyjaźnie.)
   A good salesman should be outgoing and friendly. (Dobry sprzedawca powinien być otwarty i przyjazny.)
   link synonim: sociable
 4. direct ****
  • bezpośredni, otwarty (o osobie)
   I am a direct person. I always say what I think. (Jestem osobą bezpośrednią. Zawsze mówię to, co myślę.)
   She is direct and doesn't avoid confrontations. (Ona jest otwartą osobą i nie unika konfrontacji.)
   Can you try to be more direct? (Czy możesz spróbować być bardziej bezpośredni?)
   link synonim: plainspoken
 5. explicit **
 6. raw **
  • otwarty (np. o ranie)
   The soldier has a raw wound on his leg. (Żołnierz ma otwartą ranę na nodze.)
   She fainted when she saw the raw wound. (Ona zemdlała, gdy zobaczyła otwartą ranę.)
 7. receptive
  • otwarty (na pomysły, sugestie)
   I'm receptive to your ideas. (Jestem otwarty na twoje pomysły.)
 8. running **
 9. blunt *
 10. outstretched
 11. transparent * , także: transpicuous
 12. open-minded
  • otwarty, wolny od uprzedzeń
   We would like to thank her for being so open-minded. (Chcielibyśmy jej podziękować za to, że jest tak otwarta.)
 13. downright
 14. unlocked
  • otwarty, odblokowany
   It wasn't wise of Jane to leave her car door unlocked. (To nie było roztropne ze strony Jane zostawić otwarte drzwi w samochodzie.)
 15. upfront , up- front , up front *
 16. man-to-man
 17. open-shelf
  • otwarty (o bibliotece, która umożliwia korzystającym bezpośredni dostęp do pozycji)
 18. out-front
 19. free-to-air
 20. free-hearted , freehearted
 21. open-end
 22. confessed
 23. unenclosed
 24. unreserved
 25. ope , dialekt   dawne użycie
obrazek do "open" po polsku
czasownik
 1. open , *****
  • otwierać (np. okno, drzwi) [przechodni/nieprzechodni]
   She opened the door. (Ona otworzyła drzwi.)
   What time do you open tomorrow? (O której godzinie otwieracie jutro?)
   Could you open the window? It is so stuffy in here. (Czy mógłbyś otworzyć okno? Tak tu duszno.)
 2. open , ***** , open up **
  • otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep) [przechodni/nieprzechodni]
   Right after Mary's graduation she opened up a small boutique. (Od razu po ukończeniu studiów, Mary otworzyła mały butik.)
   I want to open a Chinese restaurant. (Chcę otworzyć chińską restaurację.)
 3. inaugurate
 4. pop ***
 5. dup   dawne użycie
 6. ope , dialekt   dawne użycie [przechodni/nieprzechodni]
phrasal verb
 1. lead off
 2. open up **  
  She opened up a bottle of wine. (Ona otworzyła butelkę wina.)
  Just open up the door and get out of the car. (Po prostu otwórz drzwi i wysiądź z samochodu.)
czasownik
 1. unlock *
  • otworzyć (kluczem)
   She got up and unlocked the door. (Ona wstała i otworzyła drzwi.)
   They left their car unlocked. (Oni zostawili otwarty samochód.)
   He unlocked it and pulled it open. (Otworzył to kluczem i pociągnął.)
 2. unlatch
 3. christen
 4. throw something open
 5. unclose  
phrasal verb
 1. start up *
 2. crack open , open a crack
phrasal verb
 1. open something up
  • otworzyć coś, otwierać coś
   Don't open my mail up. (Nie otwieraj mojej poczty.)
   She opened the door up. (Ona otworzyła drzwi.)
   He opened his suitcase up and put his phone inside it. (Otworzył walizkę i włożył do niej telefon.)
   When she opened her bag up I saw that she had a new wallet. (Kiedy otworzyła swoją torebkę zobaczyłem, że miała nowy portfel.)
czasownik
 1. throw something open
phrasal verb
 1. open up **
 2. fall open , come open  
 3. bring somebody out of oneself
idiom
 1. put oneself out there
 1. open something for business
  • otworzyć się (o biznesie)
   It officially opened its door for business in May 1910. (Oficjalnie otworzył się w maju 1910 roku.)