BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"nie postanowiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie postanowiony" po polsku

nie postanowiony

przymiotnik
 1. open , *****
  • otwarty, nie postanowiony, nie zadecydowany
   The name of our company is still an open question. (Nazwa naszej firmy wciąż jest otwartą kwestią.)
czasownik
 1. decide *****
 2. choose *****
idiom
 1. make up one's mind
  • postanowić, namyślić się, podjąć decyzję
   I'm going to give you five minutes to make up your mind. (Dam ci pięć minut, żebyś się namyślił.)
   I haven't made up my mind what I'm going to do about this yet. (Jeszcze nie postanowiłam, co z tym zrobię.)
czasownik
 1. rule *****
  • postanawiać, orzekać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The court ruled him not guilty. (Sąd orzekł o jego niewinności.)
   What has the judge ruled? (Co orzekł sędzia?)
   The judge hasn't ruled on the matter yet. (Sędzia nie orzekł jeszcze w tej sprawie.)
 2. resolve ***
 3. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [TRANSITIVE]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine

Powiązane zwroty — "nie postanowiony"

rzeczownik
postanowienie = decision +6 znaczeń
phrasal verb
czasownik
stanowić = pose +4 znaczenia
ustanowić = appoint +1 znaczenie
przymiotnik
stanowczy = firm +20 znaczeń
inne
idiom

powered by  eTutor logo