BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"nie zadecydowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie zadecydowany" po polsku

nie zadecydowany

przymiotnik
 1. open , *****
  • otwarty, nie postanowiony, nie zadecydowany
   The name of our company is still an open question. (Nazwa naszej firmy wciąż jest otwartą kwestią.)
czasownik
 1. settle ***
  • ustalać, decydować [TRANSITIVE]
   We have to settle the time limit for the competitors. (Musimy ustalić limit czasu dla zawodników.)
   Did you settle the place of our meeting? (Czy ustaliliście już miejsce naszego spotkania?)
 2. determine ****
  • ustalać, wyznaczać, decydować (np. o oficjalnej dacie czegoś) [TRANSITIVE]
   We have determined the date of our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   He didn't determine the deadline, so I will not hurry. (On nie wyznaczył ostatecznego terminu, więc nie będę się śpieszyć.)
   zobacz także: set
 3. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [TRANSITIVE]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine
czasownik
 1. come to a decision , arrive at a decision
 1. decide against doing something
idiom
 1. make up one's mind  
  I'm going to give you five minutes to make up your mind. (Dam ci pięć minut, żebyś się namyślił.)
  I haven't made up my mind what I'm going to do about this yet. (Jeszcze nie postanowiłam, co z tym zrobię.)

Powiązane zwroty — "nie zadecydowany"

czasownik
przysłówek
zdecydowanie = definitely , także: deffo informal +25 znaczeń
rzeczownik
zdecydowanie = decision +12 znaczeń
inne
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo