14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"zdecydować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdecydować" po polsku

zdecydować

czasownik
 1. decide *****
  • postanowić, zdecydować, zdecydować (się coś zrobić) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We couldn't decide what to do. (Nie mogliśmy zdecydować, co zrobić.)
   I can't decide for you. (Nie mogę zdecydować za ciebie.)
   She decided to stay home. (Ona zdecydowała się zostać w domu.)
 2. choose *****
 3. decide that **
  • zdecydować, że
   They decided that they have to divorce. (Oni zdecydowali, że muszą się rozwieść.)
   We decided that we won't go there. (Zdecydowaliśmy, że tam nie pójdziemy.)
 4. come to a decision , arrive at a decision
czasownik
 1. settle ***
  • ustalać, decydować [TRANSITIVE]
   We have to settle the time limit for the competitors. (Musimy ustalić limit czasu dla zawodników.)
   Did you settle the place of our meeting? (Czy ustaliliście już miejsce naszego spotkania?)
 2. determine ****
  • ustalać, wyznaczać, decydować (np. o oficjalnej dacie czegoś) [TRANSITIVE]
   We have determined the date of our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   He didn't determine the deadline, so I will not hurry. (On nie wyznaczył ostatecznego terminu, więc nie będę się śpieszyć.)
   zobacz także: set
 3. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [TRANSITIVE]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine
czasownik
 1. resolve ***

"zdecydować" — Słownik kolokacji angielskich

decide that kolokacja
 1. decide czasownik + that przyimek = zdecydować, że
  Luźna kolokacja

  "Decided that I do not care any longer for married life."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo