PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"czynność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czynność" po polsku

czynność

rzeczownik
 1. activity *****
  • aktywność, działanie, czynność [niepoliczalny]
   This is my main activity that I do here. (To moja główna czynność, jaką tu wykonuję.)
   Which activities do you like the most? (Które działania lubisz najbardziej?)
   This is an activity that will strengthen your legs. (To czynność, która wzmocni twoje nogi.)
   This activity is good for your stomach. (Ta czynność jest dobra na brzuch.)
 2. action *****
  • czyn, czynność [policzalny]
   This action was irresponsible. (Ten czyn był nieodpowiedzialny.)
   You have to take responsibility for your actions. (Musisz brać odpowiedzialność za swoje czyny.)

Powiązane zwroty — "czynność"

rzeczownik
wybór (czynność wybierania) = selection
czytanie (czynność lub umiejętność) = reading
widok (czynność widzenia) = sight
sesja (czas przeznaczony na określoną czynność) = session
pisanie (jako czynność) = writing
praca (aktywność lub czynność do wykonania) = work
wydanie (czynność, np. wydanie komuś legitymacji) = issue
przyjemność (czynność sprawiająca przyjemność) = enjoyment
zatrudnienie (czynność) = employment
picie (jako czynność) = drinking
czynnik = factor +5 znaczeń
drukowanie (czynność drukowania) = printing
podstęp (czynność spiskowania) = intrigue
wejście (czynność) = entrance
nocami (kiedy jakaś czynność jest powtarzana regularnie) = nights
kalkulacja (czynność) = count
strzelanie (czynność) = shooting
wystrzał (czynność lub odgłos) = gunshot
dymek (czynność palenia papierosów) = smoke
opowiadanie (czynność) = telling
wchodzenie (czynność) = entry
przerywanie (czynność robienia przerw) = interruption
strzyżenie (czynność) = haircut
chrapanie (czynność i dźwięk) = snore
spoglądanie (czynność) = look
bezczynność = inaction +4 znaczenia
robienie zakupów (czynność robienia zakupów) = shopping
drapanie (czynność) = scratch
pożyczanie (czynność) = borrowing
przysłówek
w pracy (wykonując czynność pracy) = at work
czynnie = actively +1 znaczenie
na całego (np. jakaś czynność, jakaś aktywność) = all go
od początku (np. powtarzać jakąś czynność) = anew
czasownik
uprawiać (zawód lub czynność) = pursue
porzucać (np. jakąś czynność) = bag
przeciągnąć (np. wykład, program, czynność) = overrun
przymiotnik
czynny = active +3 znaczenia
phrasal verb
przestać wykonywać coś (określoną czynność) = hang up something
inne
gul (onomatopeja oznaczająca czynność picia) = gluck , gluck