Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"czynnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czynnie" po polsku

czynnie

przysłówek
 1. actively **
  • aktywnie, czynnie
   Did you actively participate in any way? (Czy aktywnie uczestniczyłeś w jakikolwiek sposób?)
   At least it's another line of investigation the FBI can actively pursue. (Przynajmniej jest to kolejny kierunek dochodzenia, który FBI może aktywnie prowadzić.)
   She was actively involved in the local sports club. (Była aktywnie zaangażowana w miejscowym klubie sportowym.)
 2. proactively

Powiązane zwroty — "czynnie"

rzeczownik
czynność = activity +1 znaczenie
czynnik = factor +5 znaczeń
przymiotnik
czynny = active +3 znaczenia

powered by  eTutor logo