"actively" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "actively" po angielsku

actively **

przysłówek
  1. aktywnie, czynnie
    Did you actively participate in any way? (Czy aktywnie uczestniczyłeś w jakikolwiek sposób?)
    At least it's another line of investigation the FBI can actively pursue. (Przynajmniej jest to kolejny kierunek dochodzenia, który FBI może aktywnie prowadzić.)
    She was actively involved in the local sports club. (Była aktywnie zaangażowana w miejscowym klubie sportowym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.