"actively participate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktywnie uczestnicz
  1. participate czasownik + actively przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We need children to participate actively in their own learning.