"wierzytelność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wierzytelność" po polsku

wierzytelność

rzeczownik
  1. liability **   [SINGULAR]
  2. active debt
rzeczownik
  1. debt ***   [COUNTABLE]
    money owed to customers, financial institutions and other parties
    They've got lots of debts. (Oni mają mnóstwo długów.)
    I paid my debts so I'm on solid ground now. (Spłaciłem swoje długi, więc stanąłem teraz na nogi.)

powered by  eTutor logo