ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"wybór" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wybór" po polsku

wybór

Faktycznie duży wybór rolek
rzeczownik
 1. choice ****
  • wybór (wybranie jednej z kilku możliwości) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   She never approves of his choices. (Ona nigdy nie pochwala jego wyborów.)
   Good choice! (Dobry wybór!)
   It was a bad choice. (To był zły wybór.)
   zobacz także: selection
  • wybór, rzecz wybrana, osoba wybrana [COUNTABLE]
   This car was my best choice, it's great! (Ten samochód to mój najlepszy wybór, jest świetny!)
   This phone was my first choice and I'm really satisfied. (Ten telefon był moim pierwszym wyborem i jestem naprawdę zadowolony.)
  • wybór, asortyment, gama [SINGULAR]
   We offer a wide choice of Italian wines. (Oferujemy szeroki wybór włoskich win.)
   You can choose any kind of model from our choice. (Możesz wybrać sobie którykolwiek model z naszego asortymentu.)
 2. option ****
  • opcja, możliwość, wybór [COUNTABLE]
   It was the only option I had at the time. (To była jedyna opcja, jaką wtedy miałem.)
   Are you sure this is the best option? (Jesteś pewien, że to jest najlepsza opcja?)
   As for today, it's just an option. (Na dzień dzisiejszy, to jest tylko możliwość.)
 3. alternative ***
  • alternatywa, wybór [COUNTABLE]
   something that can be chosen instead of something else
   We shall consider all alternatives. (Rozważymy wszystkie alternatywy.)
   Why haven't I thought of this alternative? (Czemu nie pomyślałem o tej alternatywie?)
   Can you suggest any alternatives? (Czy możesz zasugerować jakieś alternatywy?)
   zobacz także: substitute
 4. selection ***
  • wybór (czynność wybierania) [UNCOUNTABLE]
   The next step in the application is the selection of your university. (Następnym krokiem w formularzu jest wybór twojego uniwersytetu.)
   We had problems with selection of our team captain. (Mieliśmy problemy z wyborem naszego kapitana drużyny.)
   zobacz także: choice
  • wybór (coś wybranego) [COUNTABLE]
   The bride was not pleased with the selection of her wedding dress. (Panna młoda nie była zadowolona z wyboru sukni ślubnej.)
   The selection of wine in this restaurant was disappointing. (Wybór win w tej restauracji był niezadowalający.)
  • asortyment, wybór [COUNTABLE]
   There was a wide selection of wine in the shop. (W sklepie był szeroki asortyment wina.)
   You have a wide selection of different products on the Internet. (W internecie jest szeroki wybór różnych produktów.)
   link synonim: range
 5. variety ****
  • wybór, (asortyment czegoś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   We have a great variety of ties in our shop. (W naszym sklepie posiadamy duży wybór krawatów.)
 6. range ****
  • asortyment, wybór (towarów w sklepie) [COUNTABLE]
   They offer a wide range of digital cameras. (Oni oferują szeroki wybór aparatów cyfrowych.)
   The range is so wide I can't choose just one thing. (Wybór jest tak ogromny, że nie mogę wybrać tylko jednej rzeczy.)
   link synonim: selection
 7. election ****
  • wybór (kogoś na coś) [SINGULAR]
   My election for the mayor was a mistake. (Mój wybór na burmistrza był pomyłką.)
   The election of the president still awaits us. (Cały czas czeka na nas wybór prezesa.)
 8. pick *****   [UNCOUNTABLE]
  He was an easy pick for our team. (On był łatwym wyborem do naszej drużyny.)
  I disagree with your pick. (Nie zgadzam się z twoim wyborem.)
 9. assortment
  • asortyment, wybór (np. produktów), mieszanka (np. kultur, religii)
   We have a large assortment of plastic ware. (Mamy duży asortyment plastików.)
 10. spread ****
  • rozpiętość, wybór
   You have a spread of possibilities. (Masz rozpiętość możliwości.)
   She was in a boutique, and the great spread of shoes was overwhelming. (Ona była w butiku, i ogromny wybór butów był przytłaczający.)
 11. compilation
 12. adoption **
 13. way *****
  • wybór, możliwość [COUNTABLE]
   I've got too many ways and I can't decide on anything. (Mam zbyt wiele możliwości i na nic nie mogę się zdecydować.)
   She has no way but to take the job. (Ona nie ma innego wyboru jak przyjąć tę pracę.)
 14. miscellany , misc. (skrót)
 15. druthers   American English informal
rzeczownik
 1. a variety of something
  • wybór czegoś, dużo różnych czegoś, wiele rozmaitych czegoś [SINGULAR]
   The Bull on the Beach restaurant serves a wide variety of meals. (Restauracja Bull on the Beach podaje sporo różnych dań.)
   The documentary covered a variety of topics. (Film dokumentalny obejmował wiele rozmaitych tematów.)
   My wife has planted a variety of flowers in our garden. (Moja żona posadziła dużo różnych kwiatów w naszym ogródku.)
 2. selection of something  

powered by  eTutor logo