"alt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "alt" po polsku

"alt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "alt" po angielsku

alternative *** , alt (skrót)

przymiotnik
 1. alternatywny
  We took an alternative route. (Pojechaliśmy alternatywną trasą.)
  He presented an alternative proposal. (On przedstawił alternatywną propozycję.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. alternatywa, wybór [policzalny]
  something that can be chosen instead of something else
  We shall consider all alternatives. (Rozważymy wszystkie alternatywy.)
  Why haven't I thought of this alternative? (Czemu nie pomyślałem o tej alternatywie?)
  Can you suggest any alternatives? (Czy możesz zasugerować jakieś alternatywy?)
  zobacz także: substitute

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. altitude (skrót)
przymiotnik
 1. alternate (skrót)
rzeczownik
 1. aminotransferaza alaninowa

Powiązane zwroty — "alt"

rzeczownik
ALT attribute = atrybut ALT (alternatywny opis obrazka, wyświetlany kiedy obrazek się nie załaduje)

powered by  eTutor logo