BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"voter" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "voter" po angielsku

voter ***

rzeczownik
  1. elektor, wyborca, głosujący [policzalny]
    A voter cannot give more than two votes to the same person. (Głosujący nie może oddać więcej niż dwóch głosów na tę samą osobę.)
    I am sure that the average black voter will agree. (Jestem pewien, że przeciętny czarny wyborca się zgodzi.)
    A voter could cast all their votes for one person. (Elektor mógł oddać wszystkie swoje głosy na jedną osobę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo