"register voters" — Słownik kolokacji angielskich

register voters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rejestr wyborcy
  1. register czasownik + voter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the last two years, it led a drive that registered 135,000 new voters.