"minority voter" — Słownik kolokacji angielskich

minority voter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyborca mniejszościowy
  1. minority rzeczownik + voter rzeczownik
    Silna kolokacja

    The coalition focused on turning out younger and minority voters with great success.

    Podobne kolokacje: