Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Women Voter" — Słownik kolokacji angielskich

Women Voter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobiety Wyborca
  1. woman rzeczownik + voter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why is Clinton still doing so well with women voters in particular?

powered by  eTutor logo