"elections" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "elections" po angielsku

elections ***

rzeczownik
 1. wybory
  During presidential elections political campaigns are banned. (Podczas wyborów prezydenckich kampanie polityczne są zakazane.)
  The parliamentary elections will take place in October. (Wybory parlamentarne odbędą się w październiku.)
  link synonim: election

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "election" po polsku
rzeczownik
 1. wybory [policzalny]
  I doubt that the election will bring any change. (Wątpię, żeby wybory przyniosły jakieś zmiany.)
  Before the election they had stuck posters all over the walls. (Przed wyborami porozwieszali plakaty na wszystkich ścianach.)
  The politician was very nervous before the election. (Polityk był bardzo zdenerwowany przed wyborami.)
  link synonim: elections
 2. wybór (kogoś na coś) [tylko liczba pojedyncza]
  My election for the mayor was a mistake. (Mój wybór na burmistrza był pomyłką.)
  The election of the president still awaits us. (Cały czas czeka na nas wybór prezesa.)
 3. elekcja [tylko liczba pojedyncza]
przymiotnik
 1. przedwyborczy
  The election debate has been very heated. (Debata przedwyborcza była bardzo ożywiona.)
  He was very active during his election campaign. (On był bardzo aktywny podczas swojej kampanii wyborczej.)

Powiązane zwroty — "elections"

rzeczownik
re-election , także: reelection = ponowny wybór (osoby na stanowisko) +1 znaczenie
czasownik

powered by  eTutor logo