PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"action committee" — Słownik kolokacji angielskich

action committee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komitet działania
  1. action rzeczownik + committee rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These can be paid for only through a political action committee.