"transakcja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "transakcja" po polsku

transakcja

rzeczownik
 1. deal *****
  • interes, transakcja
   It was a great deal, I earned a lot of money. (To był świetny interes, zarobiłem dużo pieniędzy.)
   I'm satisfied with this deal, it was very profitable. (Jestem zadowolony z tej transakcji, była bardzo korzystna.)
 2. transaction **
  • transakcja (handlowa), operacja (np. giełdowa) formal [COUNTABLE]
   a business deal or action
   We are in progress of locking down a crucial transaction. (Jesteśmy w trakcie finalizowania kluczowej transakcji.)
   zobacz także: tying agreement
 3. bargain **
  • porozumienie, układ, umowa, transakcja [COUNTABLE]
   It sounds like you get the better part of this bargain. (Wygląda na to, że ty dużo więcej zyskasz na tym porozumieniu.)
   I never want to cut myself off from a potential bargain. (Nigdy nie chcę odcinać się od potencjalnego układu.)
 4. dealing
  • operacja handlowa, transakcja, handel
   Drug dealing is an illegal activity. (Handel narkotykami jest nielegalną działalnością.)

powered by  eTutor logo