"komunikowanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "komunikowanie się" po polsku

komunikowanie się

rzeczownik
 1. interaction ***
 2. communicating
 3. interworking  
 4. intercommunication
 5. intercommunicating
 6. interacting  
czasownik
 1. announce ****
  • obwieszczać, komunikować, zawiadamiać [TRANSITIVE]
   The boss announced his resignation. (Szef obwieścił swoją rezygnację.)
   Would you be so kind as to announce everyone that we are going to New York? (Byłabyś tak uprzejma i zawiadomiła wszystkich, że jedziemy do Nowego Jorku?)
 2. communicate **
 3. convey **
  • przekazywać (np. rozkaz, wiadomość, podziękowania), komunikować [TRANSITIVE]
   to communicate something
   Convey my deepest condolences. (Przekaż moje najgłębsze kondolencje.)
   Can you convey this message to the boss? (Czy możesz przekazać tę wiadomość szefowi?)
 4. commune
 5. preannounce
czasownik
 1. advise **
czasownik
 1. interact **   [INTRANSITIVE]
  I don't want to interact with people today. (Nie chcę dziś komunikować się z ludźmi.)
  I tried to interact with her but she's in a bad mood. (Próbowałem się z nią skomunikować, ale jest dziś w złym nastroju.)
 2. interface *
 3. interwork  
 4. intercommunicate

powered by  eTutor logo