ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"być zadowalającym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być zadowalającym" po polsku — Słownik angielsko-polski

być zadowalającym

idiom
 1. cut the mustard
czasownik
 1. content ***  
  You don't have to content other people, do what makes you happy. (Nie musisz zadowalać innych ludzi, rób to, co cię uszczęśliwia.)
  I don't want to spend my life trying to content my mother. (Nie chcę spędzić całego życia próbując zadowolić moją matkę.)
 2. please ****
 3. suffice
 4. accommodate **
 5. gladden , glad literary ***   [TRANSITIVE]
 6. appay old use , apay old use
 7. arride
czasownik
 1. suit ****
  • dostosowywać, zadowolić [TRANSITIVE]
   She suited the children with a big chocolate cake. (Ona zadowoliła dzieci wielkim czekoladowym ciastem.)
   He didn't know how to suit her. (On nie wiedział jak ją zadowolić.)
 2. beglad
przymiotnik
 1. acceptable ** , admittable
  • akceptowalny, zadowalający, możliwy do przyjęcia
   something that it is agreed upon
   He had no acceptable answer for that. (On nie miał na to zadowalającej odpowiedzi.)
   They considered our offer acceptable. (Oni uznali naszą ofertę za zadowalającą.)
   The conditions were acceptable. (Warunki były do przyjęcia.)
   przeciwieństwo: unacceptable
 2. adequate **  
  The human rights situation in China is far from adequate. (Sytuacja w kwestii praw człowieka w Chinach jest daleka od zadowalającej.)
 3. satisfying *
 4. satisfactory *
 5. gratifying
 6. OK (skrót) ***** , okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie
  • niezły, zadowalający spoken
   Your essay is OK, but you still have to work hard. (Twój esej jest niezły, ale wciąż musisz ciężko pracować.)
   My exam results were OK, but I had hoped for better ones. (Moje wyniki z egzaminu były niezłe, ale miałem nadzieję na lepsze.)
 7. comfy
 8. up to snuff
 9. cromulent
phrasal verb
 1. settle for something *
czasownik
 1. make do
 2. settle ***
 3. content oneself  

Powiązane zwroty — "być zadowalającym"

przymiotnik
zadowolony = happy +12 znaczeń
niezadowolony = unhappy +9 znaczeń
idiom
rzeczownik
zadowolenie = pleasure +5 znaczeń
wykrzyknik
przysłówek
zadowalająco = satisfactorily +1 znaczenie