ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zasługujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasługujący" po polsku

zasługujący

przymiotnik
 1. worthy *
  • godzien, wart, zasługujący (na coś)
   This topic is worthy of note. (Ten temat jest godny uwagi.)
   Heroes are worthy of admiration. (Bohaterzy są godni podziwu.)
   His bravery was worthy of praise. (Jego męstwo było warte pochwały.)
 2. deserving
  • zasługujący (na coś)
   This issue is deserving of attention. (To jest kwestia zasługująca na uwagę.)
 3. quotable
czasownik
 1. earn ***
  • zasłużyć, zasługiwać, wypracować sobie (coś) [przechodni]
   It's not easy to earn his respect. (Nie jest łatwo zasłużyć na jego szacunek.)
   I think I earned this present. (Myślę, że zasługuję na ten prezent.)
   You've earned my trust. (Wypracowałeś sobie moje zaufanie.)
   You earned this promotion, congratulations. (Wypracowałeś sobie ten awans, gratulacje.)
 2. deserve , ***
  • zasługiwać, zasłużyć [nieprzechodni]
   But next time we meet, I will brand your face as you deserve. (Ale kiedy spotkamy się następnym razem, napiętnuję twoją twarz tak, jak sobie zasłużyłeś.)
czasownik
 1. merit **

powered by  eTutor logo