"fill jobs" — Słownik kolokacji angielskich

fill jobs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełniać się prace
  1. fill czasownik + job rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One possible project could be to work with local schools to make sure students get the training they need to fill corporate jobs.

podobne do "fill jobs" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fill jobs" po angielsku

inne
czasownik