"fill one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

fill one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełniać się czyjś oczy
  1. fill czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her eyes were filled with something he had never seen in them before.

    Podobne kolokacje: