"fill one's glass" — Słownik kolokacji angielskich

fill one's glass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełniać się czyjś szklanka
  1. fill czasownik + glass rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She filled my glass again and stood across the table from me.

    Podobne kolokacje: