BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"odpowiednik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpowiednik" po polsku

odpowiednik

rzeczownik
 1. counterpart **
  • odpowiednik (np. osoby, instytucji) [COUNTABLE]
   a person who has a similar position, duties or responsibilities in a different organization
   This company is our counterpart in Sweden. (Ta firma jest naszym odpowiednikiem w Szwecji.)
   My counterpart in their company earns more money. (Mój odpowiednik w ich firmie zarabia więcej pieniędzy.)
 2. equivalent **
  • odpowiednik, ekwiwalent, równowartość [COUNTABLE]
   Every year, this amounts to 40 million, equivalent to the population of a large European country. (To rocznie czterdzieści milionów, równowartość populacji dużego europejskiego kraju.)
 3. analogue British English , analog American English  
 4. opposite number
  • odpowiednik, odpowiedniczka (osoba zajmująca to samo stanowisko w innej firmie lub organizacji)
   My brother is my opposite number in a company that competes with mine. (Mój brat jest moim odpowiednikiem w firmie, która rywalizuje z moją.)
 5. semblable
  • odpowiednik (np. osoby, instytucji)
 6. antitype
 7. countertype   formal

Powiązane zwroty — "odpowiednik"

przymiotnik
odpowiedni = appropriate +30 znaczeń
rzeczownik
panienka (hiszpański odpowiednik angielskiego "miss") = senorita , także: señorita
minister finansów (amerykański odpowiednik polskiego Ministra Finansów) = Treasury Secretary
odpowiedniość = fitness +10 znaczeń
ministerstwo finansów (amerykański odpowiednik polskiego Ministerstwa Finansów) = Treasury Department , TD (skrót)
żołnierz brytyjski (odpowiednik polskiego Kowalskiego, ale w wojsku) = tommy
generał major (odpowiednik polskiego generała dywizji) = major general , Maj Gen (skrót)
szkoła powszechna (odpowiednik współczesnej szkoły podstawowej przed II Wojną Światową) = primary school British English , elementary school American English , także: grammar school American English , także: grade school American English
syndyk (odpowiednik dyrektora finansowego na uczelni wyższej) = syndic
sierżant sztabowy (odpowiednik polskiego młodszego chorążego) = staff sergeant , SSgt (skrót) British English
idiom
zwrot używany do okazania irytacji lub zniechęcenia (odpowiednik polskiego "olać to" lub "wypchaj się") = stuff it

"odpowiednik" — Słownik kolokacji angielskich

opposite number kolokacja
 1. opposite przymiotnik + number rzeczownik = odpowiednik, odpowiedniczka (osoba zajmująca to samo stanowisko w innej firmie lub organizacji)
  Bardzo silna kolokacja

  Learn about your opposite number, yes, and respect his abilities if he had them, certainly.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo