"opposite side" — Słownik kolokacji angielskich

opposite side kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwległa strona
  1. opposite przymiotnik + side rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She moved around to the opposite side of the case.

podobne do "opposite side" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "opposite side" po angielsku

idiom
inne