Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"bill" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bill rzeczownik

rzeczownik + bill
Kolokacji: 156
Buffalo Bill • tax bill • Senate bill • dollar bill • Treasury bill • reform bill • spending bill • appropriations bill • energy bill • utility bill • ...
bill + rzeczownik
Kolokacji: 311
Bill Clinton • Bill Gates • Bill Bradley • Bill Cosby • Bill Murray • Bill O'REILLY • Bill Evans • Bill Walsh • Bill Russell • Bill Richardson • ...
bill + czasownik
Kolokacji: 213
bill passes • bill contains • bill requires • bill allows • bill fails • bill includes • bill provides • bill comes • bill creates • bill calls • ...
czasownik + bill
Kolokacji: 92
bill sponsored • kill Bill • include bills • pay one's bills • reduce one's tax bill • bill designed • cover one's bills • introduce a bill • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
2. kill Bill = zabij Billa kill Bill
3. include bills = obejmuj rachunki include bills
5. reduce one's tax bill = redukować czyjś rachunek podatku reduce one's tax bill
6. bill designed = rachunek zaprojektował bill designed
7. cover one's bills = przykrywać czyjś rachunki cover one's bills
9. pass a bill = przyjąć projekt ustawy, uchwalać ustawę, uchwalać projekt ustawy pass a bill
10. bill is defeated = rachunek jest pokonany bill is defeated
11. bill is enacted = rachunek jest wcielony w życie bill is enacted
12. bill aimed = rachunek dążył bill aimed
14. oppose the bill = sprzeciw się rachunkowi oppose the bill
15. fit the bill = nadawać się, być odpowiednim, spełniać wymagania fit the bill
  • So if you're looking for something natural, these fit the bill.
  • Or maybe you know another family who would fit the bill?
  • We needed the help, and she seemed to fit the bill.
  • They say put your best face forward, and in our case he fits the bill.
  • But if you are looking for a good reading light, these won't fit the bill.
  • "We were able to find a company that fit the bill."
  • "It seems to fit the bill for a lot of people."
  • "Do you know of anyone who might fit the bill?"
  • Which is just as well, since Sam's own mother doesn't quite fit the bill.
  • Said I might fit the bill and go along with it.
19. face bills = rachunki twarzy face bills
21. bill is written = rachunek jest napisany bill is written
24. bill is presented = rachunek zostanie zaprezentowany bill is presented
26. share the bill = dziel rachunek share the bill
27. bill known = rachunek znany bill known
28. bill is offered = rachunek jest zaoferowany bill is offered
29. receive a bill = inkasować rachunek receive a bill
30. bring the bill = zabierz rachunek bring the bill
31. bill is rejected = rachunek jest odrzucony bill is rejected
32. settle one's bill = uspokajać się czyjś rachunek settle one's bill
33. see the bill = patrz rachunek see the bill
34. push a bill = popchnij rachunek push a bill
35. amend the bill = popraw rachunek amend the bill
36. appear on the bill = pojaw się na rachunku appear on the bill
37. call the bill = zatytułuj rachunek call the bill
38. cut one's bills = ciąć czyjś rachunki cut one's bills
39. bill is expected = rachunek jest oczekiwany bill is expected
40. give a bill = daj rachunek give a bill
41. name Bill = imię Bill name Bill
42. take the bill = weź rachunek take the bill
43. put the bill = napisz rachunek put the bill
44. meet Bill = spotkaj Billa meet Bill
przymiotnik + bill
Kolokacji: 154
three-month bill • six-month bill • medical bill • clean bill • monthly bill • unpaid bill • electric bill • legal bill • double bill • ...
przyimek + bill
Kolokacji: 18
by Bill • against the bill • under the bill • on the bill • of the bill • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.