Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"indywidualny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "indywidualny" po polsku

indywidualny

przymiotnik
 1. individual ****
  • indywidualny, pojedynczy, osobny, poszczególny
   Are you looking for an individual room? (Czy szukasz pojedynczego pokoju?)
   We tailor our services to individual customer's needs. (Dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb klienta.)
   It's an individual case. (To jest indywidualny przypadek.)
   zobacz także: specific, special
  • indywidualny, osobisty
   He dresses in a highly individual way. (On ubiera się w bardzo indywidualny sposób.)
   His individual opinions are revolutionary. (Jego osobiste opinie są rewolucyjne.)
   zobacz także: personal, private
 2. respective *
  • indywidualny, poszczególny, odpowiedni
   the relevant person or thing
   They split and went their respective ways. (Oni się rozdzielili i każdy poszedł w swoją stronę.)
 3. peculiar *
  • szczególny, indywidualny, swoisty
   The circumstances were peculiar so I did what I had to. (Okoliczności były szczególne, więc zrobiłem, co musiałem.)
   He has a peculiar way of showing his gratitude. (On ma swoisty sposób pokazywania swojej wdzięczności.)
   link synonim: particular
 4. one-to-one
  • indywidualny (np. korepetycje)
  • indywidualny (np. lekcje)
 5. one-on-one
  • indywidualny, jeden na jednego
   We need to discus this issue one-on-one. (Musimy omówić tę kwestię jeden na jednego.)
 6. biontic   termin techniczny

Powiązane zwroty — "indywidualny"

przysłówek
indywidualnie = individually +3 znaczenia
inne
rzeczownik
przymiotnik
czasownik