"w porę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w porę" po polsku

w porę

przysłówek
 1. in time ***
  • na czas, w porę, wystarczająco wcześnie
   You're just in time! (Jesteś idealnie w porę!)
   I didn't see the danger in time. (Nie dostrzegłem w porę niebezpieczeństwa.)
   I promise I will arrive in time for your grandmother's birthday. (Obiecuję, że przyjadę w porę na urodziny twojej babci.)
   Wyrażenie "in time" jest stosowane w sytuacjach, gdy coś się zdarzy lub zostanie wykonane przed ostatecznym terminem lub wystarczająco wcześnie by zdążyć zrobić coś innego.
   link synonim: soon enough
   important nie mylić z: on time
 2. soon enough  
  link synonim: in time
 3. opportunely
przymiotnik
 1. opportune
 2. seasonable
idiom
 1. in good season  

w porę, w samą porę

przymiotnik
 1. timely * , timeous
  • (wydarzający się) w porę, w samą porę, na czasie, (wydarzający się) w odpowiednim momencie
   Thanks for a timely intervention. (Dzięki za interwencję w samą porę.)
 1. just-in-time , JIT (skrót)
  • dokładnie na czas, w samą porę, w sam raz
   Many companies nowadays adopt a Just In Time inventory management, which means, among others, that they don't keep safety stock. (Wiele firm obecnie przyjmuje sposób zarządzania zapasem just-in-time, co oznacza, między innymi, że nie utrzymują oni zapasu bezpieczeństwa.)
   Metoda zarządzania produkcją, polegająca na monitorowaniu poziomu zapasów i na uzupełnianiu tego poziomu w odpowiednim momencie.
   zobacz także: just in sequence
idiom
 1. in the nick of time , just in time

"w porę" — Słownik kolokacji angielskich

in time kolokacja
 1. in przyimek + time rzeczownik = na czas, w porę, wystarczająco wcześnie
  Bardzo silna kolokacja

  More important, would they turn against her in times to come?

  Podobne kolokacje:
most timely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w porę
 1. most przysłówek + timely przymiotnik
  Bardzo silna kolokacja

  Doing so will ensure we provide you with the most timely and direct responses possible.

  Podobne kolokacje: