Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"on time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "on time" po angielsku

on time *

Wyrażenie "on time" jest stosowane najczęściej w odniesieniu do wydarzeń zaplanowanych na określoną godzinę, takich jak: spotkania, rozkłady jazdy itp. Sugeruje dokładną godzinę, o której coś ma nastąpić.
przysłówek
 1. na czas (punktualnie)
  We're right on time. (Jesteśmy dokładnie na czas.)
  She didn't show up on time. (Ona nie pojawiła się na czas.)
  I'll start early, so I'll be sure to finish on time. (Zacznę wcześnie, żeby być pewnym że skończę na czas.)
  I will be there on time, I promise. (Będę tam na czas, obiecuję.)
  Carl is never on time. (Carl nigdy nie jest na czas.)
  important nie mylić z: in time

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. terminowy

"on time" — Słownik kolokacji angielskich

on time kolokacja
 1. on przyimek + time rzeczownik = na czas (punktualnie)
  Bardzo silna kolokacja

  He wrote four books on his time in the company.

  Podobne kolokacje: