"arrive on time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "arrive on time" po angielsku — Słownik polsko-angielski

arrive on time

  1. przybyć punktualnie

"arrive on time" — Słownik kolokacji angielskich

arrive on time kolokacja
  1. arrive czasownik + time rzeczownik = przybyć punktualnie
    Zwykła kolokacja

    I arrived on time; they pulled up to the office half an hour late.

    Podobne kolokacje: